Dr. Alan Chen

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Albany - Albany, NY
Tốt nghiệp: 2012

Residency: University of South Florida Health Morsani College of Medicine - Tampa, FL
Residency Years: 2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Cincinnati Children's Hospital Medical Center - Cincinnati, OH
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung