Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Texas, Houston TX
Tốt nghiệp: 2002

Nơi cư trú: Đại học New Mexico, Albuquerque, NM
Năm cư trú: 2002-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học New Mexico, Albuquerque, NM
Năm học bổng: 2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX & NM

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung