Lọc máu

Lọc máu và IR

Các bác sĩ X quang can thiệp của chúng tôi có thể đặc biệt giúp bệnh nhân lọc máu bằng cách tạo ra các lỗ rò nội động mạch, cung cấp phương pháp tiếp cận chạy thận nhân tạo không phẫu thuật, xâm lấn tối thiểu và thành công hơn. Trên thực tế, các bác sĩ chuyên môn cao của chúng tôi có thể cung cấp các tùy chọn bổ sung để truy cập, tạo và điều trị các vị trí. Tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thận nếu bạn quan tâm đến việc các bác sĩ X quang can thiệp của chúng tôi có thể tác động đến việc chăm sóc của bạn như thế nào. Họ sẽ có thể giới thiệu bạn đến điều trị với các Bác sĩ chuyên khoa Mạch máu & Can thiệp.

Thủ tục

Ống thông lọc máu có đường hầm
Tạo đường rò động mạch nội mạch
Fistulagram với PTA / Stenting
Declot
Catheter thẩm tách phúc mạc: Vị trí, Trao đổi, Loại bỏ
VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung