X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Kalpana Ramakrishna, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trường Y Tây Nam Đại học Texas - Dallas, TX (1994)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, Baylor University Medical Center - Dallas, TX (1995)
Tình bằng hữu: Hình ảnh bụng Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX (1999)
Tình bằng hữu: X quang Cơ xương khớp Trường Y khoa Tây Nam Đại học Texas - Dallas, TX (2001)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Kalpana Ramakrishna
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt