X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Jason Wachsmann, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston, TX (2007)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, Baylor University Medical Center - Dallas, TX (2008-2012)
Tình bằng hữu: Y học hạt nhân Trường Y Harvard - Boston, MA (2013)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Jason Wachsmann
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt