X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Ellis Robertson, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trung tâm Y tế Đại học Kansas - Thành phố Kansas, KS (1989)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, University of Kansas College of Health Sciences & Hospital - Kansas City, KS (1993)
Tình bằng hữu: Phòng khám X quang thần kinh Mayo - Rochester, MN (1994)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Ellis Robertson
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt