Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas - Denton, TX
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Geidinger - Danville, PA
Năm cư trú: 2012-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Penn State College of Medicine - Hershey, PA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung