Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Johns Hopkins, Baltimore, MD
Tốt nghiệp: 1978

Nơi cư trú: Bệnh viện Johns Hopkins, Baltimore, MD
Năm cư trú: 1979-1982
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Johns Hopkins, Baltimore, MD
Năm nghiên cứu sinh: 1985
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung