Tiến sĩ Igboagi

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas, Galveston, TX
Tốt nghiệp: 2016

Nơi cư trú: Bệnh viện Đại học George Washington, Washington, DC
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung