Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1992

Nơi cư trú: Bệnh viện Scott & White Memorial / Đại học Y khoa Texas A&M - Temple, TX
Năm cư trú: 1992-1996
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm học bổng: 1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung