Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1994

Nơi cư trú: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Năm cư trú: 1994-1998
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Parkland Memorial / Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Y học hạt nhân

Được cấp phép tại: TX

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung