Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Wisconsin, Milwaukee, WI
Tốt nghiệp: 1977

Nơi cư trú: Đại học Y khoa Baylor, Houston, TX
Năm cư trú: 1978-1981
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Ung thư MD Anderson, Houston, TX
Năm nghiên cứu sinh: 1982
Học bổng chuyên ngành phụ: Chụp cắt lớp vi tính và siêu âm

Được cấp phép tại: TX, KY, LA, IN, MO & MI

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung