Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Michigan, Ann Arbor, MI
Tốt nghiệp: 2007

Nơi cư trú: Bệnh viện Bridgeport / Hệ thống Y tế Yale New Haven, Bridgeport, CT
Năm cư trú: 2008-2012
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Đại học Michigan, Ann Arbor, MI
Năm học bổng: 2013
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung