Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UNT TCOM, Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2009

Nơi cư trú: Bệnh viện Brookhaven Memorial, Patchogue, NY
Năm cư trú: 2010-2014
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Massachusetts, Worcester, MA
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Học bổng: Viện Hình ảnh Phụ nữ Ellen Shaw de Paredes, Glen Allen, VA
Năm học bổng: 2015
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung