Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y khoa Washington, St. Louis, MO
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Viện X quang Mallinckrodt / Trường Y Đại học Washington, St. Louis, MO
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung