Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas - Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 1990-1994

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Xương khớp Texas - Fort Worth, TX
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang khoa xương Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung