Tiến sĩ Winter

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Cao đẳng Y tế Wisconsin, Milwaukee, WI
Tốt nghiệp: 2016

Nơi cư trú: Trường Y Đông Virginia, Norfolk, VA
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Utah, Thành phố Salt Lake, UT
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng đủ điều kiện

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung