Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong Bộ phận Nhân sự của Hiệp hội X quang, Karen đã có được nhiều kiến thức và hiểu biết về mọi khía cạnh của quản lý nhân sự. Vai trò hiện tại của cô với tư cách là Giám đốc Nhân sự liên quan đến việc giám sát các mối quan hệ của nhân viên, bố trí nhân sự, lương thưởng, đào tạo và phát triển chính sách nhân sự.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Karen cũng đã tham gia sâu rộng vào quản lý tiền lương và luật việc làm.

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung