Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1986

Nơi cư trú: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm cư trú: 1987-1992 & 2002-2006
Nội dung tập trung: Phẫu thuật chỉnh hình & X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Duke, Durham, NC
Năm học bổng: 2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép trong: TX & NC

Giáo dục khác: Đại học Texas tại Austin, TX - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (1999)

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung