Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Tốt nghiệp: 1986

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 1986-1990
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm học bổng: 1991
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế - Thạc sĩ Sinh lý học (1982)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung