Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1982

Nơi cư trú: Đại học Virginia, Charlottesville, VA
Năm cư trú: 1982-1986
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Virginia, Charlottesville, VA
Năm nghiên cứu sinh: 1987
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung