Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts - Boston, MA
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts - Boston, MA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Học vấn khác: Tiến sĩ Khoa học Y sinh: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung