Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: UT Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2014

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm cư trú: 2016-2020
Tiêu điểm về dư lượng: X quang chẩn đoán & X quang hạt nhân

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm học bổng: 2021
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung