Tiến sĩ Chris Smith

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Nam Alabama Cao đẳng Y khoa, Điện thoại di động, AL
Tốt nghiệp: 2015

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung