Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT Trường Y San Antonio
Tốt nghiệp: 2010

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX
Năm cư trú: 2011-2015
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung