Bí danh của Tiến sĩ

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y Texas A&M, Bryan, TX
Tốt nghiệp: 2016

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Virginia tại Charlottesville, Charlottesville, VA
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung