Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y Nevada, Reno, NV
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Đại học Texas tại Trung tâm Khoa học Y tế San Antonio, San Antonio, TX
Năm cư trú: 2002-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Baptist Đại học Wake Forest, Winston-Salem, NC
Năm học bổng: 2006-2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung