Tiến sĩ Wei

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y khoa Temple University, Philadelphia, PA
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Indiana, Indianapolis, IN
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cấp cứu

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung