Dr. Stephen Geppert

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm y tế UT Southwestern Medical Center tại Dallas
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Đại học Arkansas về Khoa học Y tế
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung