sonali weersinghe

Giáo dục Đại học: Đại học Texas tại Austin, TX - Cử nhân Khoa học - Phát triển Con người và Khoa học Gia đình (2009); Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston, TX - Thạc sĩ Y tế Công cộng (2011)

Đào tạo Y tế: Trung tâm Y tế UT Southwestern, Dallas, TX - Thạc sĩ Nghiên cứu Trợ lý Bác sĩ (2016)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung