Scott Eckert, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Phòng khám Ochsner
Năm cư trú: 2005-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: UT Southwestern
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung