Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Cao đẳng Y học nắn xương Arizona
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Mount Sinai - Bãi biển Miami, FL
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts - Boston, MA
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Chứng chỉ thành thạo CT mạch vành - Trường Cao đẳng X quang Hoa Kỳ (2017)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung