Robert Weissmann, III, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana - New Orleans, LA
Tốt nghiệp: 2004

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Alabama - Birmingham, AL & Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bang Louisiana - New Orleans, LA
Năm cư trú: 2006-2009 & 2005-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Hiệp hội X quang Birmingham, PC - Birmingham, AL
Năm học bổng: 2010
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung