Robert Reuter, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas - Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1993

Nơi cư trú: Bệnh viện Scott & White, Đại học Y khoa Texas A&M - Temple, TX
Năm cư trú: 1993-1997
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas - Dallas, TX
Năm học bổng: 1998
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung