R. Kent Walker, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1988

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại San Antonio - San Antonio, TX
Năm cư trú: 1989-1995
Nội dung tập trung: Nội khoa & X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đại học Baylor - Dallas, TX
Năm học bổng: 1996
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung