Preston Spindle, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M, Baylor Scott và White - Temple, TX
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Alabama - Birmingham, AL
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung