Tiến sĩ Penny Labour

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Tốt nghiệp: 1990

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Bang Louisiana, Shreveport, LA
Năm cư trú: 1991-1995
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Năm học bổng: 1996
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX & LA

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung