Tiến sĩ Attaluri

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 2016

Nơi cư trú: Viện X quang Mallinckrodt tại Đại học Washington, St. Louis, MO
Năm cư trú: 2017-2021
Tiêu điểm về dư lượng: Chẩn đoán & X quang can thiệp

Học bổng: Viện X quang Mallinckrodt tại Đại học Washington, St. Louis, MO
Năm học bổng: 2022
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung