Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Baylor - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2003

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm cư trú: 2004-2008
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đại học Thomas Jefferson - Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2009
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung