Dr. Parag Shah

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: The Chicago Medical School, Finch University of Health Sciences - North Chicago, IL
Tốt nghiệp: 2002

Residency: Tufts University School of Medicine - Boston, MA
Residency Years: 2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School - Boston, MA
Năm học bổng: 2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Board Certified: American Board of Radiology, Certificate of Added Qualifications - Neuroradiology

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung