Tiến sĩ Desai Neal

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Missouri - Thành phố Kansas, Thành phố Kansas, MO
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Đại học Missouri - Thành phố Kansas, Thành phố Kansas, MO
Năm cư trú: 2011-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Đại học Emory, Atlanta, GA
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung