Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas - Houston, TX
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Đại học Colorado / Khoa X quang - Aurora, CO
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học California - San Francisco, CA
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung