Dr. Mohammad Taha Ibrahim

Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
School: Des Moines University College Of Osteopathic Medicine - Des Moines, IA
Graduated: 2017

Residency: Case Western Reserve University - Cleveland, OH
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Colorado School of Medicine - Denver, CO
Fellowship Years: 2023
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung