Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas / Bệnh viện Đại học, San Antonio, TX
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Năm học bổng: 2000
Học bổng Chuyên ngành phụ: Tim mạch và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung