Dr. Marcie Coben

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: University of Miami School of Medicine - Miami, FL
Tốt nghiệp: 1992

Residency: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Residency Years: 1996
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical Center - Dallas, TX
Năm học bổng: 1997
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung