Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Đại học Y khoa nắn xương ở New York
Tốt nghiệp: 2012

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Mount Sinai - Bãi biển Miami, FL
Năm cư trú: 2013-2017
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Brigham và Phụ nữ - Viện Ung thư Dana Farber
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Vú

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Giáo dục khác: Thạc sĩ Khoa học và Giáo dục Y tế Cơ xương khớp (2012)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung