Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành quản lý chăm sóc sức khỏe, Kirt thông thạo nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý và cố vấn. Với vai trò là Giám đốc Tài chính, ông cung cấp cho các nhà điều hành báo cáo tài chính kịp thời và chính xác, dự báo dòng tiền liên tục, giám sát hoạt động kế toán và tài chính, cũng như thiết kế và duy trì cấu trúc báo cáo tài chính. Kirt nhận bằng BBA về Kế toán tại Đại học Texas tại Arlington.

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung