Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1990

Nơi cư trú: Bệnh viện Quận Bexar / Trường Y Đại học Texas tại San Antonio, TX
Năm cư trú: 1990-1994
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đại học Indiana, Indianapolis, IN
Năm học bổng: 1995
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung