Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas tại Houston - Trường Y khoa
Tốt nghiệp: 2011

Nơi cư trú: Đại học Alabama tại Birmingham, AL
Năm cư trú: 2012-2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Alabama tại Birmingham, AL
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép trong: TX & AL

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung