Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 1998

Nơi cư trú: Đại học Y khoa và Khoa học Charles Drew, Los Angeles, CA
Năm cư trú: 1999-2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Pennsylvania, Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung